Агенція розпочала дослідження щодо впливу ключових стейкхолдерів видобувної галузі

Останніми роками видобуток  природних ресурсів набуває нового змісту з огляду на зміну підходів у здійсненні державного та громадського контролю сфери надрокористування. Видобувна галузь наразі потребує суттєвих реформ, особливо в контексті використання місцевої складової та забезпечення соціально-економічного розвитку громад, на території яких здійснюється видобуток природних ресурсів. Власне, враховуючи усі ці аспекти, експерти Агенції  місцевого економічного розвитку Яворівщини вирішили ініціювати дослідження на тему: «Аналіз впливу ключових стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону для налагодження стійкого партнерства». Метою дослідження є створення передумови для налагодження ефективного партнерства й комунікації між владою, громадськістю та видобувними компаніями шляхом проведення аналізу ключових стейкхолдерів видобувної галузі в регіоні та оцінки їх впливу на вироблення ефективних рішень. Результатом має стати карта стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону, яка слугуватиме основою для створення локальної Багатосторонньої групи зацікавлених осіб для реалізації Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей.

Довідка

У вересні 2020 року Асоціація “Енерготранспарентність”, членом якої є Агенція, розпочала реалізацію проєкту «Стимулювання інституційного розвитку членів Асоціації “ЕнергоТранспарентність» з метою сприяти інституційному розвитку організацій, які є членами Асоціації та працюють у сфері прозорої енергетики. В рамках цього проєкту було передбачено надання субгрантів організаціям, які спрямують свою діяльність в першу чергу на підвищення обізнаності громадськості щодо прозорості видобувних галузей та здійснення моніторингу реалізації реформ енергетичного сектору. Окрім того, заохочувалася співпраця між різними зацікавленими сторонами для досягнення спільних результатів, включаючи створення механізмів співпраці та налагодження діалогу між громадянським суспільством, місцевою владою та видобувними компаніями в регіоні. Конкурсний комітет отримав цікаві та змістовні заявки, серед яких було обрано три заявки, які отримали фінансування на реалізацію своєї ініціативи.

В рамках ініціативи, окрім ініціативи Агенції, буде реалізовано наступні проєкти:
1. «Популяризація знань про видобувну сферу серед молоді Львівської області»( ГО «Агенція розвитку та співробітництва»).
Проєкт спрямовано на підвищення рівня знань молоді Львівської області про видобувні ресурси України, їхню роль в розвитку економіки держави та регіону, а також про ІПВГ шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів в онлайн-форматі та широкої інформаційної кампанії в соціальних мережах та мережі Інтернет.
2. «Інституційна підтримка ІПВГ через інформування та залучення громадськості» (ГО «Інститут Реформ та Інформатизації Суспільства»).
Проєкт спрямовано на Інституційну підтримку ІПВГ в Україні шляхом створення «інструкції для користувачів», яка буде включати в себе рекомендації щодо забезпечення ефективної комунікації між владою (починаючи від ЦОВВ до органів місцевого самоврядування), представниками бізнесу (видобувними підприємствами) і громадськістю, та календарю на 2021 рік, в якому буде відображено інформацію про ключові дати у видобувній галузі (терміни сплати ренти, екологічного податку, тощо). До розробки та вдосконалення цих документів буде залучено всіх зацікавлених сторін шляхом проведення семінару-наради.

Координаторка проєкту Ірина Куропась розповідає: «Усі три проєкти спрямовані на розвиток ІПВГ та видобувної сфери в Україні і мають великий потенціал. Підтримка імплементації ІПВГ на регіональному та місцевому рівнях є одним із головних пріоритетів, адже важливо ефективно комунікувати та співпрацювати на рівні громади, де ведеться видобуток. А власне члени Асоціації працюють у різних регіонах, у цьому проєкті ми маємо дві ініціативи з Львівської області та один з Сумської області. Регіональні та місцеві громадські організації розглядаються як ключові гравці в цьому процесі. Важливим аспектом та водночас викликом для локальних громадських організацій є можливість самостійно формулювати і реалізовувати актуальні задачі, також вміння вирішувати питання, що супроводжують видобуток корисних копалин на території конкретних громад. Власне цей проєкт покликаний допомогти локальним організаціям стати ефективними та професійними у своїй діяльності у видобувних громадах. Ми впевнені, що успішна реалізація цих проєктів стане ще одним кроком до прозорості та ефективного використання видобувних ресурсів країни, підвищення зацікавленості громадськості та молоді до цієї теми та їх участі в прийнятті рішень на локальному рівні. Бажаємо усім організаціям успішної реалізації проєктів».
Ще одним позитивним моментом є те, що громадські організації, які реалізують ці проєкти, отримали можливість підвищити свою інституційну спроможність та закласти фундамент для подальшої реалізації залучення великих проєктів.
Проєкт реалізується за підтримки міжнародної ініціативи “Publish What You Pay” (PWYP).