Природно-ресурсний потенціал

Природно-ресурсний потенціал

Район володіє значним природно-ресурсним потенціалом, основу якого складають мінерально-сировинні, земельні, водні, лісові та рекреаційні ресурси.

Мінерально-сировинні ресурси.

На території району розміщено 5 родовищ будівельних пісків (Ясниське, Лозинське-1, Лозинське-2, Великопільське, Старицьке), 2 родовища газу (Коханівське та Свидницьке), 3 родовища глини (Коханівське, Рогізнянське, Ліс-Окінське) і родовище торфу, а також 3 родовища мінеральних вод (Шклівська свердловина № 177, родовища “Немирівське” і “Сполуки”) та 5 родовищ прісної води (“Воля Добростанівська”, “Камянобрід”, “Мальчиці”, “Рясна-Руське”, “Немирівське”).

Земельні ресурси.

Сільськогосподарські угіддя району займають 67,0 тис. га (43,3% від усієї території), з яких рілля становить 36,2 тис. га, багаторічні насадження – 1,3 тис. га, сіножаті – 5,9 тис. га, пасовища – 23,6 тис. га.

Водні ресурси.

Водоймища району займають близько 2,5% території (3,6 тис. га).

Лісові ресурси.

Ліси вкривають 39,9% території району (61,6 тис. га). Лісові ресурси придатні для господарського використання, зокрема для виробництва ділової деревини і побічного лісокористування.

Заповідні зони.

Наявні матеріально-технічні ресурси заповідника “Розточчя“ і Яворівського національного природного парку дають можливість використовувати фітотерапевтичні форми оздоровлення і лікування людей.

Рекреаційні ресурси.

Ресурси рекреаційного призначення займають 125,9 га, оздоровчого – 89,5 га, природоохоронного – 11 705,8 га. Багатство мінеральних вод з лікувальними властивостями типу “Нафтуся“ Миргородська (Анна), які зосереджені в районі селищ Шкло і Немирів та природних лікувальних речовин (пелоїдів) сприяли створенню в цих місцях санаторіїв “Немирів“ і “ Шкло“ Ще до початку XIX ст. у верхньонеогенових відкладах західного схилу на джерелах річок Шкло та Верещиця були споруджені перші львівські водозабори. В результаті фільтрування джерельної води через верхні шари літотамнієвого вапняку кристалами гіпсу та збагачення її сірчаними сполуками, утворилися мінеральні джерела (Шкло, Немирів). Немирівські грязі — кращі на Західній Україні. Лікувальними є і немирівські піски.