Аналіз впливу ключових стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону для налагодження стійкого партнерства

Експертами Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини  було проведено дослідження на тему: “Аналіз впливу ключових стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону для налагодження стійкого партнерства”

В рамках дослідження було виявлено ключових стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону серед представників регіональної й місцевої влади, громадськості та видобувних компаній; проаналізовано ступінь їх впливу на розробку та прийняття рішень; проведеноонлайн (через карантинні обмеження) консультації для виявлення та формування мотивації участі в партнерських платформах; візуалізовано інтереси та потреби ключових стейкхолдеріввидобувної галузі Львівського регіону шляхом створення карти стейкхолдерів. Ключовими стейкхолдерами видобувної галузі Львівського регіону є: 1) компаній, які здійснюють видобуток природного газу, нафти, газового конденсату та кам’яного вугілля у Львівській області, 2) керівники органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх профільних департаментів й комісій у Львівській області, 3) представники громадських об’єднань, сферою діяльністю яких є створення умов для забезпечення прозорих та чесних правил у видобувній галузі, покращення природоохоронних заходів та безпечного надрокористування. Для виявлення та аналізу ключових стейкхолдерів були використані відкриті бази даних, зокрема сайти ДНВП «Геоінформ України» (http://geoinf.kiev.ua/) щодо видачі спецдозволів на користування надрами та реєстру нафтових та газових свердловин на території Львівської області, сайт Державної служби геології та надр України (https://www.geo.gov.ua/) щодо умов надрокористування у Львівській області, Державний веб-портал бюджету для громадян (https://openbudget.gov.ua/) щодо аналізу надходжень рентних та екологічних платежів до місцевих бюджетів на території Львівської області, а також сайти органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, сайти громадських об’єднань та їх платформ.

“Найбільше досягнення – виявлення та ідентифікація усіх стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону, яке пов’язане не лише з видобутку вуглеводнів та кам’яного вугілля, а й інших корисних копалин, які підпадають під процедуру отримання спеціального дозволу на здійснення своєї діяльності відповідно до діючого законодавства. В рамках дослідження  додатково була вивчена діяльність підприємств, які займаються видобутком надр для будівництва (пісок, глина, суглинок, гіпс, вапняк, спонголіт, гравій тощо), торфом, водою (води мінеральні, води питні і технічні). Це дозволить в майбутньому створити прозорі механізми взаємодії на локальному рівні.” – зазначив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита.

Дослідження було проведено  в рамках проєкту «Стимулювання інституційного розвитку членів Асоціації “ЕнергоТранспарентність» за підтримки міжнародної ініціативи “Publish What You Pay” (PWYP).