Семінар “Самоорганізація населення: можливості, виклики та повноваження” у Новояворівську

4 квітня 2017 року у Новояворівськ пройшов семінар “Самоорганізація населення: можливості, виклики та повноваження“, на якому місцеві активісти, члени ініціативних груп зі створення органів самоорганізації, представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, ОСББ та комунальних підприємств обговорили основні засади для дієвої системи самоорганізації та участі громадськості у житті міста Новояворівська.

Учасники заходу мали можливість ознайомитися з кращими практиками самоорганізації та використання форм участі громадськості в управлінні місцевими справами, на прикладі України та Польщі.

Провести чітку межу між механізмами демократії участі та іншими виявами громадянської активності інколи доволі складно. Насправді досить багато форм громадянської активності мають ознаки, за якими вони можуть бути кваліфіковані як механізми демократії участі. Під механізмами демократії участі (у вузькому розумінні) слід розуміти лише ті механізми громадянської активності, які передбачають реагування влади у певний визначений спосіб. Інакше кажучи, формами демократії участі є лише ті види/способи участі громадян в управлінні, які мають певні правові наслідки.  До такого переліку можна віднести (цей перелік не є вичерпним):

 • референдуми
 • громадські ініціативи щодо рішень влади з місцевих питань
 • збори громадян за місцем проживання
 • громадські слухання
 • органи самоорганізації населення
 • громадська експертиза
 • громадські ради
 • консультації з громадськістю.

Під час проведення заходу учасники акцентували увагу на тому, що розвиток місцевих демократій неможливий без активності мешканців та готовності влади бути відкритою до діалогу. Було продемонстровано переваги від розвитку місцевих демократій для мешканців та для влади.

Вигоди для громади:

 • посилення відповідальності, підконтрольності та підзвітності влади, а отже – запобігання зловживанням, корупції, відриву влади від проблем/потреб громади
 • можливість більш ефективного вирішення проблем громади та якомога раціональнішого витрачання бюджетних коштів
 • можливість досягнення однакового чи подібного розуміння проблем громади, напрямків та шляхів їх вирішення; вироблення спільного бачення майбутнього громади, на яке будуть готові працювати усі гуртом.

Вигоди для влади:

 • покращення власного іміджу за рахунок ефекту відкритості та залучення
 • залучення (як правило, безоплатне) додаткового потенціалу/ресурсу: інтелектуального, фізичного, організаційного, а нерідко – й матеріально- технічного та фінансового
 • можливість оптимізації/покращення якості владних рішень
 • підвищення рівня поінформованості людей та розуміння ними реальних масштабів проблем, які доводиться вирішувати владі
 • досягнення ефекту причетності, а звідси – підвищення рівня лояльності членів громади до влади (бо, як правило, більшість членів громади мають наперед визначену негативістську позицію стосовно планів та дій влади)
 • спрямування енергії та ентузіазму мас у конструктивне русло, запобігання некерованій та деструктивній соціальній активності
 • посилення згуртованості, синергетичний ефект від спільних, спрямованих в одному напрямку зусиль влади та громади.

«Дуже важливим є те, щоб мешканці чітко розуміли усі проблеми, можливості та перешкоди. Ключовим для мене було те, що усі погодилися з необхідністю боротися з залишками «радянщини», особливо в наших помислах, думках та брати відповідальність за розвиток наших громад», – зазначила тренер та експерт проекту Марія Дзюпин.

Захід організовано в рамках проекту «Розвиток самоорганізації населення в містах Яворівщини через впровадження інноваційних систем е-врядування», що виконується Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини, здійснюється Фондом Східна Європа в рамках програми «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» за рахунок коштів, наданих Фондом Ч.С. Мотта (США).