Роль та місце регіональних громадських організацій в імплементації стандартів та принципів ІПВГ

Громадські організації в Україні завжди були рушієм реформ. Особливого значення у сучасних реаліях набуває питання спроможності громадських організацій бути ефективними агентами змін та драйверами в регіонах.
10 червня відбувся онлайн вебінар «Роль та місце регіональних ГО в імплементації стандартів та принципів ІПВГ». Захід відбувся в рамках проекту «Україна: підтримка більшої гендерної рівності у видобувному секторі» за підтримки міжнародної ініціативи Publish What You Pay.
У вітальному слові, керівник проекту «Україна: підтримка більшої гендерної рівності у видобувному секторі» Олександр Зима зазначив, що такі заходи з обміну інформації та досвідом є надзвичайно важливими для розвитку партнерів та імплементації якісних змін на регіональному рівні.
Керівниця Асоціації «ЕнергоТранспарентність» Ольга Хауляк наголосила на необхідності підтримки та співпраці з регіональними партнерами. «Об’єднання з однодумцями на регіональному рівні може сприяти вирішенню проблем більш комплексно та ефективно. Також організації, які реалізовують свою діяльність на місцях потребують консультаційної, інформаційної та партнерської підтримки від організацій національного рівня, які володіють більшим досвідом та можливостями. До складу Асоціації входять 11 організацій з різних регіонів України. І в цьому наша сила, адже кожна організація має свої сильні сторони та унікальний досвід, і саме головне усі готові ділитися з колегами досвідом та знаннями, підтримувати,залучати до реалізації різних ініціатив та проектів.» – підкреслила Ольга Хауляк.
На регіональному рівні є важливим об’єднання з іншими партнерами чи мережування. «Організації регіонального рівня часто володіють меншими ресурсами порівняно з великими загальнонаціональними. У такому разі, додаткові спроможності чи навики можна знайти у партнерів, об’єднання з якими допомагає зробити свою власну організацію більш ефективною та досвідченою, а спільний голос – потужним та переконливим»- зазначив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита.
Однак мережування – це не завжди легко. Для цього потрібно вміти слухати інших, бути готовими робити внесок у спільну роботу, іноді – поступатися своїми власними інтересами заради спільних інтересів. Але, звісно, найкраще – це коли посилення своєї власної організації відбувається через та завдяки партнерству, обміну знаннями, позитивним та негативним досвідом, реалізації спільних проектів та ініціатив.
Україна – дуже велика країна. І викликів, які потребують реагування громадського сектору, у нас чимало. Ідея, навколо якої об’єдналися організації в Асоціацію «ЕнергоТранспарентність» – імплементація стандартів та принципів Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ).
Орест Микита розповів про досвід Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини у впровадженні стандартів та принципів ІПВГ на регіональному рівні.
«Видобувна галузь, як показує практика, потребує суттєвих реформ, особливо в контексті місцевої складової та забезпечення соціально-економічного розвитку громад, на території яких здійснюється видобуток природних ресурсів. Важливим аспектом є створення майданчику для комунікацій та конструктивного діалогу, метою якого є формування сприятливого середовища та стійкого партнерства довкола ІПВГ на регіональному рівні. Завдяки цьому, громадськість, компанії та влада зможуть домовлятися про співпрацю та доносити людям інформацію про видобуток корисних копалин на місцях, роблячи його більш екологічним, ефективним та інвестиційно привабливим. Одним з таких інструментів чи майданчиків може є Регіональна Багатостороння група ІПВГ (БГ ІПВГ) на обласному рівні як інструмент пошуку балансу інтересів влади, бізнесу і громади.» – зауважила експертка з регіональних БГ ІПВГ Ірина Куропась.
Цього року у Львівській області було створено першу в Україні регіональну Багатосторонню групу ІПВГ за підтримки Уряду Німеччини через проєкт “Ефективне управління державними фінансами ІІІ”, що реалізується GIZ.