Громади Закарпаття формують стратегії розвитку за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Стратегія розвитку для кожної громади є базою для сталого місцевого розвитку, тому запорукою його успіху є публічність і прозорість у процесі розроблення, що передбачає залучення всіх заінтересованих сторін у громаді. 

У Мукачівській, Виноградівській, Буштинській та Великобичківській громадах відбулося перше засідання робочих груп з напрацювання стратегії розвитку до 2027 року. Процес стратегічного планування відбувається за підтримки експертів проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів». Проєкт реалізовується Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Стратегія є потужним інструментом об’єднання бізнесу, місцевої влади та мешканців. Стратегія підкреслює конкурентні переваги території громади на базі наявних природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, соціальних, інтелектуальних ресурсів, які при ефективній організації та об’єднанні зусиль усіх зацікавлених сторін можна використати для вирішення актуальних проблем місцевого економічного розвитку громади. Саме тому стратегія зосереджена на напрямах, які сприятимуть економічному розвитку території. Економічний розвиток у свою чергу передбачає формування сприятливого бізнес-середовища, створення умов для інвестування на тривалий період, що сприятиме економічному зростанню та покращенню якості життя громади загалом. 

Для досягнення поставлених задач стратегія спирається на сильні сторони, галузі та конкурентні переваги громади, що обов’язково повинні знайти своє відображення в документі.

Степан Бочкай, голова Виноградівської громади: «На сьогодні проведена вступна діагностика нашої громади. Нині здійснюється дослідження умов життя та якості публічних послуг. Наступним етапом буде визначення цілей і завдань, які б гарантували довготривалий соціально-економічний розвиток та реалізацію очікувань нашої громади. Хочемо, щоб стратегія була відображенням політики розвитку, прийнятої шляхом узгодження та публічного громадського обговорення, до якого б долучилися всі зацікавлені сторони, а в підсумку – щоб стратегія повністю відповідала потребам та очікуванням мешканців громади».

Учасниками зустрічі у Виноградівській громаді сильними сторонами було визначено поєднання в громаді її промислового потенціалу, сконцентрованого значною мірою в її адміністративному центрі – м. Виноградові, та потенціалу розвитку туризму і рекреації, яким диспонує передусім сільська місцевість громади.

Наприклад, Мукачівська громада бачить себе як міжнародний центр логістики та одним із проєктів, який повинен увійти до стратегії розвитку громади, є створення міжнародного аеропорту. У зв’язку із приєднанням сільських територій Мукачівська громада відкрила новий економічний напрям розвитку – сільське господарство та сільгосппереробка. Також одним з важливих напрямків, якому приділяється значна увага, є цифровізація управління та послуг. Мукачівська громада має багату історичну та культурну спадщину як базу для розвитку туризму, що також учасники відзначили як сильну сторону громади.

Наступним кроком буде визначення сценаріїв розвитку територіальних громад та формування дерева цілей стратегії, спрямованої на посилення сильних сторін та мінімізацію проблем і ризиків розвитку.