Чи можливе формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівського регіону?

Налагодження партнерських відносин на даний час є запорукою важливих змін у громадах і суспільстві загалом. Співпраця у межах досягнення певної мети, вирішення конкретних завдань чи тривале партнерство передбачають об’єднання й координацію зусиль, ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність за результати діяльності. Така взаємодія можлива на рівні інституцій у межах одного сектору.

3 вересня у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл “Формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівського регіону” на якому оговорювалися можливості, шляхи та форми такої співпраці, можливості створення багатосторонньої групи Ініціативи прозорості видобувних галузей (БГ ІПВ), яка здійснюватиме координацію та контроль над виконанням вимог ІПВГ саме на Львівщині, як у пілотному регіоні. Планується, що до регіональної БГ ІПВГ увійдуть представники обласної влади, бізнесу та громадських організацій.

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – міжнародний стандарт, призначення якого полягає у підвищенні прозорості управління доходами держави від діяльності в сфері видобування природних ресурсів. Такі стандарти запроваджені  у 55-ти країнах світу, серед яких Норвегія, Великобританія, Німеччина, Казахстан, та ін.

Вчасна та якісна підготовка Звіту ІПВГ є одним з важливих індикаторів впровадження економічних реформ в країні. У 2013 році Україна приєдналась до Ініціативи і, починаючи з 2015 року, публікує щорічні звіти, де показує, скільки компаній працює у видобувних галузях, а також скільки податків вони сплатили державі.

“Саме Ініціатива прозорості видобувної галузі встановила глобальний стандарт на шляху до відкритості управління нафтовими, газовими, вугільними ресурсами. Мета нашого кругло столу – це поглибити і сформувати єдине бачення щодо наявного діалогу між бізнесом, громадськістю і владою. Тому що без ефективного бізнесу важко говорити про наповнення бюджетів, виконання, в тому числі, певної соціальної функції на тій території, де вони здійснюють свою діяльність.   Важливими є зміни до законодавства щодо розщеплення рентної плати, частина  якої надходить до місцевих бюджетів. Адже тепер вже орган місцевого самоврядування з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету сам шукає інвестора, представників бізнесу для спільної роботи. Результатом круглого столу має бути чітке бачення можливих форм, інструментів впровадження інституту прозорості видобувних галузей на регіональному рівні для встановлення ефективної комунікації”, – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У своєму вступному слові директор Програми “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження” та член Міжнародного Правління ІПВГ Олексій Орловський наголосив, що Україна єдина країна світу, яка у всіх 5-ти планах дій впровадження ініціативи “Партнерство – відкритий уряд” приділила увагу ІПВГ”.

“Працюючи на території громади, видобувна компанія здійснює значний вплив на інфраструктуру, трудову зайнятість, екологічну ситуацію, що вимагає можливості діалогу між компанією та місцевими громадами для врегулювання усіх питань. Саме такий діалог дасть можливість кожному жителю села, селища чи міста знати і розуміти, як видобувні компанії працюють на території їх громади, що видобувають, які заходи вживаються для збереження навколишнього середовища тощо. Компанії, в свою чергу, зможуть брати участь у життєдіяльності територій, на яких здійснюють господарську діяльність, що стане основним підґрунтям довіри між бізнесом та громадою”, – зазначив Орест Микита, голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини.

У грудні 2020 року було затверджено склад національної БГ ІПВГ. Багатостороння група є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється Міненерго з метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. Засідання БГ ІПВГ відбуваються не менше ніж 4 рази на рік. Діяльність БГ ІПВГ базується на принципах вільного обговорення питань та прийняття рішень; гласності та прозорості, дотримання норм законодавства України та правил Стандарту ІПВГ.

“Сьогодні поглиблюється співпраця в рамках ІПВГ і акценти зміщуються на регіональний рівень. Тому дуже важливим кроком є створення регіональних БГ ІПВГ із залученням усіх зацікавлених сторін з метою налагодження ефективного і конструктивного діалогу. З цього приводу необхідно нагадати Вимогу 7 ІПВГ, яка підкреслює важливість  результатів та впливу імплементації ІПВГ. Але навіть регулярне розкриття даних видобувних галузей не має практичного значення без належної уваги та поінформованості громадськості на місцях, розуміння того, що означають ті чи інші цифри, а також публічних обговорень та дискусій на тему ефективного використання доходів від видобутку природних ресурсів. Вимоги ІПВГ, що стосуються результатів та впливу, призначені для того, щоб забезпечити залучення зацікавлених осіб до діалогу про управління доходами від природних ресурсів”,- підкреслила голова Національного Секретаріату ІПВГ в Україні Олеся Нехорошко.

Як розповів заступник директора західної філії компанії “Укргазвидобування” Олексій Сердюченко, звітність компанії формується на центральному рівні і подається до Міненерго відповідно до стандартів Ініціативи.

“Компанія може поділитися досвідом із впровадження проєктів корпоративно-соціальної відповідальності, які ми реалізуємо у п’яти областях із врахуванням цілей сталого розвитку, задекларованих ООН. Наша компанія є відкритою для співпраці”, – додав Олексій Сердюченко.

Голова ради ГО “Нова Енергія” Віталій Филенко детальніше розповів про законодавчі та юридичні аспекти розвитку  ІПВГ на регіональному рівні та створення регіональних БГ ІПВГ.

        Захід проводився в рамках проєкту ГО “Нова Енергія” Відповідність даних та пілотна інтеграція порталу ІПВГ в Україні” у партнерстві з Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини та Департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА. Захід проводився за фінансової підтримки Проєкту “Ефективне управління державними фінансами ІІІ”, який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччини

У зустрічі взяли участь представники Міністерства енергетики України, представники міжнародного фонду «Відродження», Асоціації «ЕнергоТранспарентність», Асоціації газовидобувних компаній України, науковці та представники громадськості.