Оцінка впливу на довкілля – це не про емоції, а про аргументи та факти

11 лютого у Яворові відбувся тренінг «Порядок видачі/подовження ліцензії та оцінка впливу на довкілля – все що має знати кожен». Учасники заходу мали можливість дізнатися про етапи оцінки впливу на довкілля (надалі – ОВД) та про права громадськості у цих етапах. Розглядаючи детальніше процедуру ОВД, голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита окреслив усі етапи цього процесу, а саме: підготовку звіту з ОВД, проведення громадського обговорення, надання висновку з ОВД. Цікаво, що невід’ємною частиною ОВД є участь громадськості, яка відбувається на етапах підготовки та обговорення звіту з ОВД. Громадськість, до якої відносяться будь-які особи, незалежно від їхнього місце знаходження, можуть надати коментарі та пропозиції до обсягу дослідження звіту з ОВД, а також до самого звіту. Ці коментарі та пропозиції повинні враховуватися під час видачі висновку з ОВД та видачі остаточного рішення про здійснення планованої діяльності. Інформація про усі кроки проходження конкретним проектом процедури ОВД публікується в єдиному реєстрі ОВД, який є вільним у доступі. Завдяки цьому процедура є прозорою та дозволяє усім бажаючим ознайомитися з її результатами.
Громадське обговорення звіту з ОВД здійснює уповноважений територіальний/центральний орган у формі громадських слухань та у формі отримання письмових зауважень і пропозицій. Таке обговорення триває від 25 до 35 робочих днів, час визначається залежно від категорії планованої діяльності та транскордонного впливу такої діяльності. Повідомлення про початок громадського обговорення має бути оприлюднено на офіційному веб-сайті уповноваженого територіального/центрального органу.
ОВД повинна визначати, описувати та оцінювати прямий та непрямий значний вплив проекту на:
• безпечність життєдіяльності людей та їхнє здоров’я;
• навколишнє природне середовище та його елементи;
• природні території та об’єкти;
• історичні пам’ятки та інші матеріальні об’єкти;
• культурну спадщину.
“В Україні, усі документи, що стосуються кожної конкретної процедури ОВД, можна знайти в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Це веб-сторінка з відкритим доступом для громадськості та окремими кабінетами для замовників. Також існує SaveEcoBot – перший в Україні екологічний бот для агрегації даних про дозвільні документи та процедури забруднювачів довкілля, сплату екологічних податків та про якість повітря”, наголосила менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Ірина Куропась.
“Важливо розуміти, що ОВД — це не процедура, спрямована на те, аби заборонити якусь діяльність. Заборона — це крайній варіант, якщо немає жодних допустимих альтернатив. Основна мета процедури — «екологізувати» бізнес і максимально врахувати «екологічні» зауваження громадськості та місцевих мешканців”,- зазначив Орест Микита.

Довідка
Сама процедура ОВД з’явилася в Сполучених Штатах Америки в 70-х роках XX століття. В якийсь момент влада зрозуміла, що забруднення довкілля — це проблема загальнодержавного значення. І краще це забруднення мінімізувати, аніж потім витрачати величезні кошти на очищення води чи повітря або на лікування хвороб, які спричинені викидами. А з 1985 року процедура ОВД стала обов’язковою для всіх країн ЄС — після прийняття загальноєвропейської директиви 85/337/EEC.

Захід організовано «Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини» у партнерстві з Яворівсько. районною державною адміністрацією в рамках ініціативи ГО «НОВА Енергія» та Асоціації ЕнергоТранспарентність «UAEITI для ефективного управління на місцевому рівні», що реалізується за підтримки уряду Німеччини в рамках проекту «Підтримка впровадження глобальної Ініціативи прозорості видобувних галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та фінансується федеральною компанією DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH.