Діалог в громаді як інструмент сталого розвитку

Одним із важливих елементів налагодження якісного діалогу в громаді є ефективна комунікація – уміння слухати і чути, обмінюватися інформацією, напрацьовувати спільні рішення, поширювати спільно прийняті ключові меседжі.

З метою налагодження співпраці між владою, громадою та видобувними компаніями в Яворівській ОТГ 22 вересня розпочалася серія заходів під назвою “Партнерство у видобувних громадах: мета, засоби, результат” у форматі фасилітованого діалогу.

Як зазначив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита: “Завданнями діалогу може бути вирішення конфлікту в громаді, прийняття рішення щодо спірних питань, розробка спільної стратегії розвитку чи налагодження відносин усередині громади. А фасилітований діалог – це спеціально підготовлений груповий процес, який відбувається за допомогою фасилітатора та має на меті покращення стосунків між учасниками та передбачає рівну можливість  висловлювати власні думки”.

Перший день розпочався з ознайомлення та прийняття правил діалогу, виявлення інтересів та потреб учасників діалогу, напрацювання “стратегічної карти можливостей” партнерства в форматі “влада-громада-видобувний бізнес”.

“Сьогодні учасники працювали в групах у форматі “світове кафе” та намагалися виокремити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Власне такий формат є дуже корисним та необхідним, адже дає можливість почути думки та позиції усіх сторін. Я переконана, що лише у форматі діалогу ми зможемо уникнути тої “формальності” стратегічного планування для розвитку громади, коли бачення розвитку чи вирішення питання формується  в кабінетах, не залучаючи усі зацікавлені сторони. Таким чином, співпраця наповнюється новим змістом”, – зауважила менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Ірина Куропась.

“Усі думки та ідеї учасників будуть опрацьовані та систематизовані у так звану “стратегічну карту можливостей”, яка в майбутньому може стати тим інструментом, який сприятиме розвитку та налагодження плідної співпраці між бізнесом, владою та громадою. Основною цінністю цієї карти буде те, що вона напрацьована за допомогою фасилітованого діалогу, що дало можливість побачити інтереси та потреби усіх сторін, почути один одного” – підкреслив експерт Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Віктор Борщевський.

Захід проводився­ Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини у партнерстві з Яворівською об’єднаною територіальною громадою, Яворівською районною державною адміністрацією та Асоціацією “ЕнергоТранспарентність” в рамках проєкту “Формування безконфліктного середовища у видобувних громадах Яворівщини” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.