Для чого громадам Програми місцевого економічного розвитку?

Органи місцевого самоврядування від етапу утворення та об’єднання громад спрямовували свої зусилля на ефективне використання активів громад, стимулювання місцевого економічного розвитку та зростання добробуту мешканців. Війна змістила акценти з питань розвитку на забезпечення поточної життєдіяльності та посилення безпеки громад. В умовах щоденної роботи над поточними проблемами вкрай важливо зуміти мобілізувати зусилля у громадах та переорієнтувати їх діяльність на активізацію економіки.
Місцевий економічний розвиток має стати ключовою діяльністю для територій, а пріоритетними завданнями для органів місцевого самоврядування – максимальна ефективність в управлінні ресурсним потенціалом громад (зокрема включення людського капіталу, фінансово-інвестиційного ресурсу, незадіяних земель в економічну діяльність), сприяння функціонуванню місцевого і релокованого бізнесу, створенню додаткових робочих місць та збільшення надходжень до місцевих бюджетів в нинішніх умовах. Важливим є питання і включення в процеси місцевого економічного розвитку нових стейкхолдерів – внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та релокованого бізнесу.
Водночас, місцевий економічний розвиток не може ґрунтуватись виключно на ситуативному прийнятті рішень, а повинен розглядатись як складова системи стратегічного планування розвитку громади. Планування є важливою умовою для того, щоб обмежені місцеві ресурси були використані найбільш ефективно та раціонально.
«Важливим документом для громади повинна стати Програма місцевого економічного розвитку. Програма має включати набір конкретних проєктів на середньострокову перспективу (2-4 роки), реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку громади. Кожен проєкт – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Перелік проєктів не є вичерпним і може розширюватись в ході реалізації Програм місцевого економічного розвитку» – зазначила Ірина Сторонянська, заступниця директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України», експертка проекту.
Програму розробляє та впроваджує Робоча група з місцевого економічного розвитку громади, яка включає представників зацікавлених сторін.
На етапі формування Програми місцевого економічного розвитку громади відбувається підбір інструментів різних типів. Практична реалізація обраних інструментів дозволяє створити умови для розвитку місцевої економіки – сприяти створенню робочих місць, нового бізнесу, реалізації підприємницьких ініціатив мешканців та ВПО, зміцненню/розширенню наявних підприємств, створенню нових можливостей для підприємців, а також поліпшенню якості життя.
Реагуючи на виклики війни та потреби громад у Львівській області, Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини у партнерстві з Департаментом економічної політики ОВА та за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» реалізовують проєкт «Формування програм місцевого економічного розвитку через інтеграцію переміщених підприємств і ВПО в економічне життя місцевих громад», в рамках якого вже було розроблено Програми місцевого економічного розвитку для трьох громад.
«Програми місцевого економічного розвитку для Бродівської, Рава-Руської та Козівської територіальних громад розроблені із урахуванням стратегічних цілей розвитку, обраних цими громадами, та покликані створити підґрунтя для середньострокового планування місцевого економічного розвитку. Програми включають перелік проєктів та заходів, спрямованих на розвиток інституційної інфраструктури підтримки бізнесу та інвестиційних ініціатив, створення громадських просторів та екосистеми розвитку туризму і рекреації в громаді, стимулювання підприємницької активності мешканців і ВПО, а також по створенню сприятливих умов для ведення бізнесу», – сказала Наталія Гнидюк, заступниця керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».
Для чого потрібна громаді Програма місцевого економічного розвитку? Головним чином для того, щоб обмежені місцеві ресурси були використані якнайбільш ефективно та раціонально. Адже Програма місцевого економічного розвитку визначає, що потрібно зробити для розвитку місцевої економіки (підтримати існуючий бізнес, сприяти розвитку підприємництва, залучити новий бізнес та інвестиції) і яким чином цього можна досягти (розвиваючи людський капітал, підвищуючи привабливість території, полегшуючи доступ до фінансування).