Місцевий економічний розвиток

Місцевий економічний розвиток

Місцевий економічний розвиток за проектом включає в себе такі основні складові для розвитку підприємництва на цих територіях, зокрема:

  • інвестори та органи місцевої влади повинні брати участь у плануванні розвитку цих регіонів;
  • ініціатори проекту відповідальні за проведення семінарів та конференцій, які будуть сприяти покращенню співробітництва, та допоможуть знайти сторонам спільну мову;
  • незалежні особи повинні слідкувати за якістю проведених робіт органами влади та проводити регуляторну діяльність;
  • в належні строки повинні бути результати реалізації цього проекту,які будуть полягати у покращенні життя місцевого населення;
  • проведення маркетингу територій.

Маркетинг території

Маркетинг території – є складовою частиною економічного розвитку, і полягає у формуванні стратегій та перспектив розвитку території регіону. При цьому головними факторами маркетингу виступають:

  • створення конкурентних переваг;
  • залучення нових інвесторів;
  • залучення на територію регіону туристів;
  • створення комфортних умов для праці та життя в регіоні.

Проведення семінарів та конференцій

Проведення семінарів – важлива частина корпоративної культури, які створюються для підвищення самоосвіти членів команди та вдосконалення своїх професійних навичок. На семінарах працівники отримують нову інформацію, яка є корисною для використання її у роботі, сприяє кращій роботі у команді, дає можливість приймати колективні рішення та надає можливість якісно висловлювати та аргументувати свої думки керівництву.

Проведення конференцій – частина процесу підвищення корпоративної культури працівників, при проведення яких є можливість обміну досвідом, можливість колективного вирішення проблем у певних сферах, стимулює працювати у нових проектах за допомогою отриманого досвіду освічених бізнес – тренерів.

За допомогою всіх цих складових можна досягти успішного виконання плану розвитку регіонів та досягти поставлених цілей.