Чому споживаючи менше газу, ми платимо більше?

Чи знаєте ви, що кожного року Україна споживає близько 30 млрд м3 природного газу?

Споживання природного газу в Україні зросло на 3,7% у 2020 році, порівнюючи з 2019 роком. , проте споживання природного газу населенням склало 8,2 млрд м3 газу, що на 1,3 млрд м3 (13,7%) менше, ніж у 2019 році.

Відвідуючи видобувні громади, можна прослідкувати наявність різноманітних міфів, якими обросла видобувна галузь. Для налагодження партнерства і конструктивного діалогу громади повинні володіти достовірною і повною інформацією щодо того, що ж робиться в громаді?

Чому важливо забезпечити прозорість саме в цих галузях?

  1. Більшість мінеральних ресурсів є вичерпними — коли ми видобуваємо їх,  забираємо цю можливість у нащадків. Маємо знати, на що йдуть ці ресурси, чи можемо розраховувати на те, що ресурсів буде досить для переходу на відновлювані джерела енергії та організацію переробки відходів. Це надзвичайно важливо для сталого розвитку
  2. Видобуток корисних копалин часто пов’язаний з погіршенням стану навколишнього середовища — утворюються відходи, забруднюються повітря та вода. Місцеві громади мають знати, що доходи від розробки покладів біля їхніх осель і податки, сплачені користувачами надр, забезпечують відтворення природи, охорону здоров’я, розбудову інфраструктури.
  3. Видобувні галузі в економіці України відіграють значну роль — їх частка сягає 15% від загального випуску промисловості, до того ж стан видобування суттєво впливає на переробну промисловість, виробництво електроенергії, тепла.

Основними питаннями, які цікавлять мешканців видобувних громад є: хто є власниками тих родовищ; де можна знайти цю інформацію; чому така висока ціна на газ; екологічні аспекти видобування; що таке рента і як громада може використати ці кошти; як налагоджувати діалог та партнерство з видобувними компаніями тощо. Цікава дискусія та гострі питання – так можна охарактеризувати інформаційну сесію “Що я знаю про видобувну діяльність у своїй громаді: міфи та реальність”, яка відбулася 23 червня у селі Свидниця. Захід відбувся в рамках проєкту “Формування безконфліктного середовища у видобувних громадах Яворівщини”, який реалізовує Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Питання налагодження партнерства між компаніями видобувного сектору та громадами є надзвичайно важливим та актуальним. Одні видобувні компанії вважають, що їх зобов’язання перед суспільством закінчуються після сплати всіх податків, а інші активно співпрацюють із громадами, впроваджують програми корпоративної соціальної відповідальності та вважають це невід’ємною складовою своєї діяльності. З метою залучення зацікавлених сторін до відкритого обговорення проблемних питань, впровадження кращих демократичних практик та підходів, залучення мешканців до процесу прийняття рішень та тим самим уникнення конфліктних ситуацій у видобувних громадах Яворівського району реалізовується даний проєкт.

“Видобуток корисних копалин здебільшого напряму пов’язаний із погіршенням екологічного стану місцевості, а стан соціально- економічного розвитку громад, на території яких ведеться видобуток залишає бажати кращого. Відрахування саме 5% від рентних платежів на місця – це певний прорив попереднього парламенту після ґрунтовного вивчення світової практики. У 2017 році, коли приймався відповідний закон, тривала відверта конфронтація між прихильниками централізованої вертикалі та прихильниками децентралізації (вони виступали саме за рентні відрахування безпосередньо на місця). і дуже важливо зараз показати ефективність використання цих коштів на місцях. Ми не можемо вплинути на ціну газу, але ми можемо впливати на процес прийняття рішень в наші громаді, використовуючи різноманітні інструменти місцевої демократії та стратегічного планування. “- наголосив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита.

Видобування газу у Яворівському районі зі Свидницького родовища розпочалося в 1964 році.