Регіональний аспект видобувної галузі

Останніми роками видобуток  природних ресурсів в Україні набуває нового змісту з огляду на зміну підходів до здійснення державного та громадського контролю сфери надрокористування. Видобувна галузь, як показує практика, потребує суттєвих реформ, особливо в контексті місцевої складової та забезпечення соціально-економічного розвитку громад, на території яких здійснюється видобуток природних ресурсів. Важливим аспектом є створення майданчику для комунікацій та конструктивного діалогу, з метою формування сприятливого середовища та стійкого партнерства з впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей на регіональному рівні. Завдяки цьому, громадськість, компанії та влада зможуть домовлятися про співпрацю та доносити людям інформацію про видобуток корисних копалин на місцях, роблячи його більш екологічним, ефективним та інвестиційно привабливим. Одним з таких інструментів чи майданчиків може бути Регіональна Багатостороння група ІПВГ на обласному рівні як інструмент пошуку балансу інтересів влади, бізнесу і громади.

24 листопада відбулася онлайн презентація “Дослідження теоретичних та прикладних аспектів для створення регіональної багатоцільової групи ініціативи прозорості видобувної промисловості” на прикладі Львівської та Харківської областей. В рамках дослідження було: проаналізовано міжнародний досвід створення локальних/регіональних/субнаціональних багатосторонніх груп ІПВГ; ідентифіковано ключових стейкхолдерів; досліджено та адаптовано Положення про Регіональну Багатосторонню групу  ІПВГ на прикладі Львівської та Харківської областей.

«Проект “Ефективне управління державними фінансами-ІІІ», який реалізується Німецьким Товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ за підтримки уряду Німеччини надає підтримку Міненерго в імплементаціі ІПВГ в Україні. Національний та міжнародний досвід зі створення Багатосторонніх груп зацікавлених осіб з реалізації Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей показує, що коли за один стіл сідають представники влади, громадські лідери та представники компаній, то вдається налагодити конструктивну співпрацю. Саме такий майданчик для налагодження конструктивного діалогу й комунікації між владою, громадськістю, органами місцевого самоврядування та видобувними компаніями мають бути створені у ключових видобувних регіонах на виконання Кроку 5 завдання із «Запровадження електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ» Плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021—2022 роках.  Адже створення таких Регіональних Багатосторонніх груп у видобувних регіонах при обласних адміністраціях покращить імплементацію ІПВГ на регіональному рівні, допоможе вести постійну комунікаційну  та просвітницьку роботу щодо впровадження ІПВГ, дозволить побудувати стійке партнерство. Також це сприятиме  покращенню знань щодо використання відкритих даних про галузь, які розкриваються на онлайн-порталі ІПВГ,  які мають бути корисні та цікаві для видобувних регіонів” – зауважила представниця GIZ, радниця ІПВГ проекту “Ефективне управління державними фінансами ІІІ” Світлана Мізіна.

                        Олексій Орловський, директор Програми «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» та  член Міжнародного Правління ІПВГ наголосив на важливості та актуальності регіонального виміру впровадження ІПВГ, пошуку нових інструментів та форм, які сприятимуть налагодженню партнерства та співпраці між усіма зацікавленими сторонами.

Презентував дослідження голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита: “Однією з причин ініціювання Регіональної Багатосторонньої групи ІПВГ є недостатня представленість і участь у процесі прийняття рішень на національному рівні, зокрема в Національній  Багатосторонній групі ІПВГ,  регіональних ІГС, органів місцевого самоврядування та регіональної влади, на території яких ведеться видобуток. А це в свою чергу призводить то того що, не завжди враховано усі інтереси та потреби видобувних громад”.

Аргументуючи доцільність створення Регіональних Багатосторонніх груп ІПВГ Віталій Филенко,  голова ГО “Нова Енергія”, підкреслив:”Багато дискусій в громадянському суспільстві було присвячено поняттю прозорості, але мало уваги приділялося концепції громадської участі. Для забезпечення справедливої, прозорої і справжньої участі громадськості в таких важливих видах діяльності, що впливають на рівень життя, як видобувна промисловість, необхідно створити уповноважені, незалежні й активні механізми громадської участі для здійснення контролюючих функцій.”

Захід є частиною «Дослідження теоретичних та прикладних аспектів для створення регіональної багатоцільової групи ініціативи прозорості видобувної промисловості», що проводиться за фінансової підтримки Німецького Товариство Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ (Проєкт «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»).