Промисловість

Промисловість

Яворівський район за обсягом реалізації промислової продукції серед районів Львівської області  посідає п’яте місце. Питома вага реалізованої продукції  району в загальному обсязі реалізації по Львівській області становить  5,3 %.

Промисловість району за основними видами економічної діяльності представлена: підприємствами переробної промисловості, на які припадає 85,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції;  підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  - 14,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Харчова промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів). Збільшення обсягів виробництва  промислової продукції підприємствами харчової промисловості на 17,2%   в 2014 р. умовлене  нарощенням виробничих потужностей з виготовлення сухих та вологих кормів для тварин на ТзОВ «Кормотех». 
Повнораціонні концентрати, напівконцентрати та премікси для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці  виготовляються підприємством з іноземними інвестиціями  - ТзОВ «Провімі».
Підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та інших матеріалів збільшили обсяги реалізації продукції на 56,7 % за рахунок  росту виробництва на ТзОВ “Йоха Україна»”, підприємстві ФПУ “Євростиль.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів збільшено виробництво товарної продукції у 2014 році підприємствами: ТзОВ «Факро Орбіта», ТзОВ «ВВМ Явір».
Загалом підприємствами галузі збільшено реалізацію продукції і в 2014 році реалізовано продукції на  242,4 млн. грн, що становить 13,1% до всієї реалізованої промислової продукції району, в 2013 році цей показник становив 11,2%.
На підприємствах промисловості з виготовлення виробів з деревини та виробництва паперу та поліграфічної діяльності реалізація продукції  збільшилась на 40,2%. Збільшення зумовлене ростом виробництва на ТзОВ «Єврошпон», ТзОВ «Яц-Бол», ТзОВ «Явіпарк», ТзОВ «Брама». 
Галузь  з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції представлена ТзОВ «Ламела» (вироби з пластмаси (побутові  речі, офісне приладдя, садово-городній інвентар) та  ТзОВ «ПЕТ Партнер», яке спеціалізується на  виготовленні преформ з екологічно безпечних матеріалів.
Галузь з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції  представлена ТзОВ “Снєжка-Україна”., ТзОВ «Термобуд», ТзОВ «Дезомарк», ДП «Добромиль Яворів»

За 2014 рік підприємствами з постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря реалізовано продукції  на 278,5 млн. грн., що  складає  15,1% в загальному обсязі реалізації промислової продукції району.

Основні показники розвитку промислового виробництва у Яворівському районі

Показник
2013p. / звіт (грн.)
2014p. звіт (грн.)
2015p. план (грн.)
Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу
12618,2
15423,9
161184,2

Основні показники розвитку промислової продукції за видами діяльності  у Яворівському районі

Галузь
2013p./ звіт
2014p./ звіт
Вся пpомисловість
100
100
Добувна промисловість
0,4
0,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
0,4
0,4
Переробна промисловість
80,6
84,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
1,5
1,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
8,2
13,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
8,4
9,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
11,2
12,2
Темпи приросту обсягів виробництва промислової продукції за видами діяльності у Яворівському районі, %

Галузь

2013p./ звіт

2014p./ звіт

2015p./ план

Вся пpомисловість

100,8

103,0

101,0

1. Добувна промисловість

85,2

100

1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

85,2

100

100

2. Переробна промисловість

103,1

129,6

105,6

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

135,8

118,8

105,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

116,3

156,7

104,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

82,3

202,5

104,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

89,7

106,3

106,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

95,2

140,6

106,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

99,4

133,6

107,1

3. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

113,3

95,7

103,9