Потенціал Яворівщини

Потенціал Яворівщини

Яворівський район має високо розвинутий виробничо-господарський потенціал. Пріоритетними видами економічної діяльності в районі є промисловість і сільське господарство. 
Основними галузями промисловості району є хімічна, металургія та оброблення металу, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, легка промисловість, виробництво виробів з деревини, целюлозно-паперова та добувна промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів та промисловість з виробництва будівельних матеріалів.


Економічні переваги Яворівського району

 • Позитивна тенденція розвитку промисловості і сільського господарства в районі, незважаючи на загальний спад в країні в останні роки
 • Наявність вільних виробничих площадок для розміщення нових виробництв
 • Добре розвинуті промисловість, будівельна галузь, торгівля, сільське господарство  
 • Доступ до порівняно дешевих джерел сировини та ресурсів, що знижує собівартість та підвищує конкурентоспроможність продукції
 • Наявність вільних робочих рук 
 • Наявність ресурсних баз для розвитку рибальства, грибарництва, ягідницва та виробництва екологічно чистих лікарських рослини
 • Добре розвинутий сектор малого та середнього бізнесу
 • Добре розвинути мережа  інституцій та об’єднань із підтримки підприємництва
Переваги Яворівського району для розвитку туризму і рекреації:
 • Багаті природно-рекреаційні ресурси: лікувальні мінеральні води, лісові, ландшафтні, гідрологічні об'єкти природного заповідного фонду
 • Широкі можливості для активного відпочинку, зокрема веломаршрути, найбільше в Україні штучне озеро, великі лісові масиви
 • Давні традиції лікування і оздоровлення, в тому числі наявність 2 санаторних комплексів
 • Давні традиції декоративно-прикладного мистецтва, збережені народні промисли