Державна підтримка інвестицій

Державна підтримка інвестицій

Державне сприяння іноземним інвестиціям в Україні регулюється Законом України «Про режим іноземного інвестування» № 94/96-ВР від 19.03.96 та Постановою Кабінету Міністрів України № 928 від 07.08.1996 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій».  
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формах. 
Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 №1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Підписано та ратифіковано міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.
З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна». Відповідно до цього Закону регіональні центри з інвестицій та розвитку надають інвесторам послуги, пов’язані з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна». 
Прийнято Закон України «Про державно-приватне партнерство». Ознаками державно-приватного партнерства є довготривалість взаємовідносин (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру частини ризиків, внесення приватних інвестицій, незмінність терміну дії договору цільового призначення та форми власності об’єкта ДПП.
У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про індустріальні парки», яким визначено правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України.
Законом передбачено
 • Державну підтримку для облаштування індустріальних парків і реалізації проектів у межах цих парків
 • Звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться для облаштування індустріальних парків і здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків
 • Звільнення від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у разі будівництва об’єктів у межах індустріальних парків
Законом України «Про інвестиційну діяльність» передбачено механізм розробки та затвердження інвестиційного проекту з метою отримання державної підтримки.
Фінансування інвестиційних проектів може здійснюватися за рахунок:
 • Співфінансування власних фінансових коштів підприємства та державного бюджету
 • За рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
 • Надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій
 • Повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів
1 січня 2013 року набрав чинності пакет Законів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності, а саме:
 • Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»
 • Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України»
 • Закон України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки»
Згаданими Законами передбачено:
 • Застосування зниженої ставки податку на прибуток підприємств до прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (зокрема:  ставки 0% на період з 01.01.2013 р. по 31.12. 2017 р.)
 • Сприятливий режим амортизації капітальних поліпшень земель, та будівель на період реалізації інвестиційних проектів
 • Звільнення від сплати ввізного мита обладнання та комплектуючих, які ввозяться для реалізації інвестиційних проектів (за умови, що вони не оподатковуються акцизним податком; виготовлені не раніше, ніж за три роки до реалізації проекту; та не виготовляються й не мають аналогів в Україні)  на період до 1 січня 2018 року
 • Право видачі митному органу податкового векселя на суму ПДВ, що підлягає сплаті при імпорті обладнання та комплектуючих, які ввозяться для реалізації інвестиційних проектів та  звільнені від сплати ввізного мита за умови оформлення митної декларації, (термін погашення такого векселя настає на 60-й день з дня його видачі митному органу)
Законодавством передбачено, що інвестиційна діяльність у пріоритетних галузях економіки стимулюється:
 • За рахунок бюджетних коштів
 • Шляхом застосування особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, встановлених Податковим і Митним кодексами України
Перелік пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність з метою створення нових робочих місць 
 • Агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення
 • Житлово-комунальний комплекс за напрямами:  створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення
 • Машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів
 • Транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури
 • Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури
 • Переробна промисловість за напрямом - імпортозаміщуюче металургійне виробництво

Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям
Загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:
 • 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва
 • 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва
 • 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва
Кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:
 • 150 - для суб’єктів великого підприємництва
 • 50 - для суб’єктів середнього підприємництва
 • 25 - для суб’єктів малого підприємництва
Середня заробітна плата працівників мінімум у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.


У Львові та області державна підтримка іноземних інвесторів здійснюється Львівським регіональним центром з інвестицій та розвитку.
Адреса: вул. Володимира Великого, 54 офіс 2, м. Львів, 79053, Україна. Телефон: +38 032 264 13 03