Як впливає видобувна галузь на економіку вцілому?

В 2018 році Україна посідала друге місце в Європі за обсягом доведених запасів природного газу, а частка України у світових запасах природного газу становила 0,6%.[1]

 Наприкінці 2019 року було оприлюднене дослідження «Звіт з оцінки непрямого внеску видобувних галузей в економіку України». У дослідженні оцінено повний внесок чотирьох галузей (далі – видобувні галузі) в економіку України:

  • Добування кам’яного та бурого вугілля;
  • Добування сирої нафти та природного газу;
  • Добування металевих руд та інших корисних копалин;
  • Трубопровідний транспорт (транспортування нафти та природного газу).

Видобувні галузі відіграють достатньо вагому роль для економіки України. В середньому кожна гривня валової доданої вартості, створеної у видобувних галузях, генерує 1,87 грн ВВП України. Вплив видобувних галузей на випуск і ВВП України здійснюється більшою мірою за рахунок їх безпосередньої діяльності, тобто створених видобувними компаніями доходу і доданої вартості, і меншою мірою за рахунок закупівель на внутрішньому ринку. В загальному, видобувні галузі, як такі що виробляють переважно сировинний продукт з низькою доданою вартістю, мають відносно вищий прямий ефект на економіку, ніж непрямий. На кожну зайняту людину у досліджуваних галузях припадає в середньому 3,35 зайнятих осіб в інших галузях економіки. У досліджуваних галузях у 2017 році було зайнято 244,2 тис. осіб або 1,5% всього зайнятого населення (прямий внесок), а з урахуванням непрямого і опосередкованого впливу за рахунок їх діяльності в економіці України підтримувалась зайнятість 884,3 тис. осіб або 5,5% всього зайнятого населення (повний внесок). У 2018 році прямий внесок в зайнятість становив 242,8 тис. осіб, а повний внесок – 877,6 тис. осіб (5,4% всього зайнятого населення).[2]

“Чому важливо забезпечити прозорість саме у видобувних галузях? А тому, що  більшість мінеральних ресурсів є вичерпними і ми повинні стратегічно планувати, щоб забезпечити сталий розвиток, видобуток корисних копалин часто пов’язаний з погіршенням стану навколишнього середовища, і місцеві громади повинні знати, що доходи від розробки покладів біля їхніх осель і податки, сплачені користувачами надр, забезпечують відтворення природи, охорону здоров’я, розбудову інфраструктури. Також видобувні галузі в економіці України відіграють значну роль — їх частка сягає 15% від загального випуску промисловості, до того ж стан видобування суттєво впливає на переробну промисловість, виробництво електроенергії, тепла”- підкреслив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита.

“Такі обговорення, як сьогодні,  мають стати майданчиком для налагодження конструктивного діалогуй комунікації між владою, громадськістю та видобувними компаніями щодо нових викликів даної галузі для економіки України та спільного пошуку ефективних рішень ірозробки політик у цій галузі”- зазначила менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Ірина Куропась.

Захід організовано Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини у партнерстві з Департаментом ПЕК та енергозбереження Львівської ОДА в рамках ініціативи ГО «НОВА Енергія» та Асоціації ЕнергоТранспарентність «UAEITI для ефективного управління на місцевому рівні», що реалізується за підтримки уряду Німеччини в рамках проекту «Підтримка впровадження глобальної Ініціативи прозорості видобувних галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та фінансується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

[1]Згідно з даними BP StatisticalReviewofWorldEnergy

[2]Звіт з оцінки непрямого внеску видобувних галузей в економіку України, http://agpu.org.ua/upload/files/14157555191714.pdf