Партнерство у видобувних громадах: мета, засоби, результат

 

Налагоджені партнерські відносини – найбільш ефективний інструмент  для досягнення спільних цілей та є запорукою важливих змін у громаді. Партнерство – це крок для досягнення спільної мети та нові можливості для вирішення певних завдань чи конфліктів, завдяки об’єднанню зусиль, ресурсів та чіткого розподілу обов’язків. А ще  партнерство дозволяє залучити більше ресурсів (людських, фінансових тощо) – це автоматично призводить до можливості охопити значно ширший спектр проблем та напрацювати нові шляхи їх вирішення.

28 вересня у Яворові відбувся другий день фасилітованого діалогу під назвою “Партнерство у видобувних громадах: мета, засоби, результат”, на якому учасники обговорили стратегічні пріоритети розвитку Яворівської ОТГ.

“”Стратегічна карта можливостей” – це умовна назва документу, який  в нашому випадку включає в себе  попередній аналіз, бачення, SWOT-аналіз розвитку видобувних територій Яворівської ОТГ та може бути основою для розробки офіційного документа – Стратегії розвитку громади. Дуже важливо, на мою думку, що в цьому документі враховано бачення, потреби та можливості усіх сторін, що є превентивним методом запобігання конфліктів та непорозумінь в громаді” – зазначив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівшини Орест Микита

Серед основних очікувань учасників заходу, щодо стратегічних пріоритетів розвитку Яворівської ОТГ, особливо на видобувних територіях, можна узагальнити наступне:

  • посилення інституційного впливу (погодження дозволів, виконання контрольних функцій тощо) органів місцевого самоврядування ОТГ на діяльність видобувних компаній на території ОТГ;
  • запровадження дієвого механізму «рефінансування» коштів, які надходять до місцевого бюджету Яворівської ОТГ від видобувної діяльності на благоустрій та розвиток інфраструктури тих населених пунктів, на території яких здійснюється нафто- та газовидобуток;
  • формування прозорої системи прийняття та виконання рішень щодо нафто- та газовидобутку на території Яворівської ОТГ, включаючи надання правдивої та відкритої інформації про кінцевих бенефіціарів видобувних компаній.
  • здійснення нафто- та газовидобутку на території Яворівської ОТГ з впровадженням найновіших технологічних досягнень у видобувній сфері (шумоізоляція, електродвигуни, вимірювальні прилади тощо);
  • поглиблення співпраці органів місцевого самоврядування Яворівської ОТГ з органами державної влади (включаючи Львівську ОДА та Яворівську РДА), а також з видобувними компаніями, щодо залучення додаткових фінансових ресурсів на інфраструктурний, соціальний та гуманітарний розвиток тих населених пунктів, на території яких здійснюється нафто- і газовидобуток.
  • налагодження постійної співпраці з міжнародними донорськими організаціями та фондами, які фінансують місцевий розвиток і програми захисту довкілля, з метою залучення додаткових фінансових ресурсів на реалізацію відповідних проєктів у межах Яворівської ОТГ, зокрема у тих населених пунктах, на території яких здійснюється нафто- і газовидобуток;
  • розробка погоджених з місцевим населення інвестиційних паспортів розвитку Яворівської ОТГ та її окремих територій, зокрема тих, де здійснюється нафто- і газовидобуток.

“На мою думку, формат фасилітованого діалогу сприяє залученості усіх зацікавлених сторін та формує в учасників почуття причетності і відчуття власної відповідальності за зміни та розвиток у громаді. Це лише початок, який стане підґрунтям створення  продукту у вигляді Стратегії розвитку Яворівської ОТГ, який дійсно сприятиме впровадженню змін, а не просто покращуватиме статистику та звітність щодо розроблених стратегічних документів.” – підкреслила менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Ірина Куропась

Захід проводився­ Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини у партнерстві з Яворівською об’єднаною територіальною громадою, Яворівською районною державною адміністрацією та Асоціацією “ЕнергоТранспарентність”  в рамках проєкту “Формування безконфліктного середовища у видобувних громадах Яворівщини” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.