Громади Закарпаття формують проєкти під стратегію розвитку

Впродовж тижня в чотирьох громадах Закарпатської області, а саме Ужгородській, Виноградівській, Буштинській та Великобичківській, відбулося третє засідання робочих груп з формування стратегії розвитку. В рамках зустрічей були представлені найбільш ймовірні проєкти, які відповідають стратегічним цілям та напрямам розвитку кожної з громад.

14 червня у Виноградівській громаді відбулося третє засідання робочої групи з формування стратегії розвитку. Під час зустрічі було представлено комплекс завдань у рамках визначених оперативних цілей та ідей проєктів. Потім відбулася внутрішньогрупова дискусія (на підставі попереднього поділу аудиторії на тематичні групи) та представлення групових напрацювань загальній аудиторії учасників зустрічі.

Керівниця відділу економічного розвитку Виноградівської громади Валентина Окутіна порушила питання щодо необхідності посилити акцент стратегії на безпековій складовій: будівництво/облаштування укриттів, розвиток систем оповіщення тощо. Після обговорень учасниками зустрічі було вирішено ці аспекти врахувати в різних проєктах, які стосуються розвитку інфраструктури об’єктів соціальної сфери, що перебувають у комунальній власності. 

15 червня в Буштинській громаді зібралася робоча група на третє засідання в рамках формування стратегії розвитку.

Результатом довготривалих конструктивних обговорень стало попереднє включення до майбутнього плану реалізації лише тих проєктів, потреба в яких є максимальною – за критеріями готовності документації, критичності та затребуваності для конкретного населеного пункту, фінансового покриття, загальної відповідності цілям розвитку територіальної громади.

Окремим предметом дискусії був проєкт щодо будівництва на території Буштина аеродрому малої авіації. Однак попередній скептицизм окремих учасників групи при більш детальному обговоренні та представленні вітчизняних «історій успіху» в реалізації подібних ініціатив переконав і їх також у необхідності включення цього брендового для громади проєкту в майбутній план реалізації.

16 червня відбулося третє засідання робочої групи з формування стратегії розвитку у Великобичківській громаді. Учасники зустрічі наголошували на необхідності розвитку мережі централізованого каналізування, будівництва локальних очисних споруд – з огляду на відчутний у режимі реального часу негативний вплив на місцеву екологічну ситуацію практики функціонування на прибудинкових територіях вигрібних ям, забруднювальні речовини з яких потрапляють у поверхневі води. Це в свою чергу актуалізує загрозу поступової втрати ресурсів питної води в громаді. Активно обговорювали питання туристично-рекреаційного потенціалу громади, зокрема перспективність відродження бальнеологічного напряму туризму в Кобилецькій Поляні (але не лише цей напрям).

16 червня в Ужгородській громаді відбулося третє засідання робочої групи з формування стратегії розвитку. На зустрічі презентували актуалізовану матрицю стратегічних, оперативних цілей та завдань стратегії, обговорили форму і зміст проєктних заявок до плану заходів з реалізації стратегії та визначені критерії з їх відбору. 

На важливості коригування стратегії, її актуалізації наголосив секретар Ужгородської міської ради Ігор Чорній, додавши: «Переконаний, що завдяки фаховому представництву робочої групи документ буде якісним та відповідатиме потребам громади».

«Приємно вражає активність представників громадських організацій під час напрацювання критеріїв відбору ідей проєктів до плану заходів з реалізації стратегії. Це ще раз доводить їхню небайдужість щодо майбутнього розвитку громади та прагнення максимально долучитися до цього процесу», – Ірина Сторонянська, експертка проєкту.

Процес стратегічного планування розвитку кожної громади можна описати як перелік кількох послідовних етапів: організація роботи, проведення стратегічного аналізу, прогнози, моделювання сценаріїв та здійснення стратегічного вибору, розробка плану дій та проєктів (цілі, завдання), громадське обговорення та ухвалення стратегії, моніторинг та впровадження стратегічного плану. Стратегічне планування – це ефективний інструмент системного менеджменту в громаді, процес, який має тривати безперервно.

Нагадаємо, процес стратегування відбувається в рамках проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів». Проєкт реалізовується Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».