Від стратегування до брендування: як громаді заявити про себе

В умовах глобалізації кожному місту доводиться конкурувати з іншими територіями за залучення туристів, інвесторів, за спортивні та культурні заходи, увагу і повагу ЗМІ, тощо. Саме бренд є одним з важливих засобів як показати і розказати про себе світу. Основою для формування бренду міста повинне стати стратегічне бачення подальшого розвиткугромади. У цьому випадку бренд міста стає точкою концентрації стратегічних цілей та бачення; максимально стислим втіленням стратегії. Напрацювання стратегії міста чи об’єднаної територіальної громади неможливе без активної участі, розуміння та бажання влади, громадськості та бізнесу. Загальною метою залучення громадськості, бізнесу та влади є налагодження міжсекторного діалогу, партнерства та довіри, що сприяє збільшенню взаємної відповідальності, підвищенню прозорості процесу ухвалення владних рішень, розвитку місцевого самоврядування.
Вироблення стратегічного бачення розвитку територіальної громади є надзвичайно важливим інструментом для забезпечення сталого розвитку громади. Але лише існування стратегічних документів не забезпечить цього. Тому потрібно говорити про стратегування як механізм застосування стратегії. Брендування території є один з інструментів, який має практичний зміст для застосування обраної стратегії розвитку. Робота над брендом має на меті покращення іміджу міста і створення потрібних і правильних позитивних асоціацій і образів. Бренд для міста так само важливий, як і бренд для компанії, оскільки він створює відносини з цільовою аудиторією, формує емоційну прихильність і лояльність.
Як зазначив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита, до формування стратегії максимально мають бути залучені усі зацікавлені сторони, а саме: мешканці громади, представники бізнесу, громадянського суспільства, експерти, особливо підростаюче покоління молодих людей, яким жити у цій громаді. В процес має бути включено якомога більше різних думок, ідей, суджень та мрій. Тільки тоді з’являється стратегія, а на її основі – бренд, який і виділяє громаду серед інших громад регіону. Також ця залученість формує почуття причетності до процесу управління громадою і відчуття власної відповідальності за розвиток громади
З метою застосування інструментів стратегування та брендування для підвищення спроможності територіальних громад їх привабливості та конкурентоспроможності у містах Яворові та Новояворівську розпочалася реалізація проекту “Від стратегування до брендування: посилюємо спроможність територіальних громад”. Проект реалізовується Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
2 квітня 2018 року в Новояворівську та 3 квітня 2018 року у Яворові відбулися перші фокус-групи з представниками органів місцевого самоврядування на яких були обговорені стратегічні бачення розвитку громади. Такі фокус-групи заплановані також з представниками громадськості та бізнесу. В рамках проекту передбачається проведення фасилітаційних сесій громадських обговорень бренд-буків, семінари з бренд-комунікації. Запропоновані заходи дозволять залучити усі зацікавлені сторони та врахувавши інтереси усіх сторін виявити в громадах стратегічне бачення свого розвитку та застосувати це бачення для розробки брендінгу території. Лише таким чиномбренд міста в рівній мірі буде враховувати інтереси та бачення усіх мешканців, адже саме вони відіграють найважливішу роль як лояльні прихильники та носії бренду міста. Жителі втілюють місцеву культуру, ведуть свій бізнес, з ними асоціюється ідентичність міста. Як зазначав один із провідних фахівців США з територіального брендингу Джордж Хайден:«Аборигени і колонізатори, різноробочі та архітектори, іммігранти та мери, домогосподарки і житлові інспектори – всі вони грають активну роль при формуванні міського середовища».
Запрошуємо мешканців Яворова та Новояворівська до активного обговорення стратегії розвитку власної громади. Пропозиції надсилайте на адресу: strategy.project2018@gmail.com в темі повідомлення вказавши назву громади.